Pobl yn Gyntaf Sir Gaerfyrddin

Yn cefnogi oedolion ag anableddau dysgu 'fel y gallwn byw y bywydau rydym yn dewis'.

 

 

Mae ein Ball Blynyddol yn cael ei gynnal yng Nghlwb Quins, Caerfyrddin. Dewch i ymuno â ni ar gyfer y Digwyddiad Tei Du yma - gadewch eich gwallt i lawr a mwynhewch noson mewn cwmni da. Mae'n digwydd ar Dydd Sadwrn, 12 Tachwedd o 7.00yh tan canol nos.

Pris y tocynnau yw £25 i rai nad ydynt yn aelodau a £15 ar gyfer aelodau
Am fwy o fanylion neu i archebu eich lle, cysylltwch â swyddfa CPF ar 01267 234635

Gobeithiwn eich gweld chi yno!

 

 


 

                         

Registered Company No. 1126539          Company No. 6288369